Terapian käytännöistä

Terapian kesto:

Joskus terapiatapaamisia ei tarvita monta, vaan 4-5 kertaa voi riittää löytämään keinoja vaikkapa unettomuudesta eroon pääsemiseksi. Yhdestäkin keskustelusta voi olla apua.

Lyhytpsykoterapiat sisältävät tyypillisesti 16 - 20 tapaamista. Tällöin työskennellään fokusoidusti joidenkin suhteellisten täsmällisesti määriteltyjen ongelmien tai kapea-alaisen oirehdinnan saamiseksi hallintaan. Synnytyksen jälkeisen masennuksen hoitaminen voi olla yhtenä esimerkkinä tästä.

Usein pitkän ajan kuluessa kehittyneet, työkykyä vakavasti uhkaavat oireet, toistuvat ihmissuhdeongelmat ja/tai lapsuudessa ja nuoruudessa koetut traumat vaativat pitkäkestoista, yleensä vuodesta kolmeen vuoteen kestävää psykoterapiaa.

KAT-yksilöterapiassa tavataan pääsääntöisesti kerran viikossa, 45 min / tapaaminen. Tarvittaessa voidaan tapaamisia tiivistää kahteen kertaan viikossa, ja joskus tavataan myös vain joka toinen viikko.

Pariterapiassa tavataan yleensä yksilöterapiaa harvemmin, noin joka toinen viikko tai jopa vain kerran kuukaudessa. Tapaamisten kesto on yleensä 90 min.

Ryhmäpsykoterapiassa tavataan useimmiten kerran viikossa, 90 min / tapaaminen.

Muuta:

  • Kielet: suomi, englanti.
  • Tarvittaessa terapiatapaamiset voidaan järjestää kokonaan tai osittain etäyhteyden (Zoom) kautta.
  • Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita voin tehdä sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka asuvat seuraavilla paikkakunnilla: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä (Kelan sopimus).

Hinnasto:

  • Yksilöterapia 95 e / 45min 
  • Pariterapia 180 e / 90 min
  • Ryhmäterapia 50 e / 90 min / ryhmän jäsen

Kelan tuki:

Pitkäkestoiseen terapiaan Kelasta voi yleensä saada tukea psykoterapiakuluihin, mikäli psykiatri on suositellut terapiaa ja laatinut sitä varten B-lausunnon. Terapiassa kävijälle jää maksettavaksi terapian omavastuuosuus.

Kelan yksilöterapiatuki kuntoutuspsykoterapiassa on tällä hetkellä 57,60 e / terapiatapaaminen. Ryhmäpsykoterapiatuki ryhmän jokaiselle jäsenelle erikseen on 42,05 e / ryhmäkokoontuminen

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiat ovat terapiassa kävijälle maksuttomia. 

Erimielisyyden sattuessa:

EU-sääntelyyn liittyen kerron tässä suositusten mukaisesti, että jos "kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan."